LAMMUTUSTÖÖD

Lammutustöö hõlmab ehitise või selle osa lammutamist või demonteerimist, mis on kas kandev või seotud ehitise füüsilise terviklikkusega. See on kõrge riskiga ehitustöö.
Lammutustööde ohutu tegemise kohta on olemas konkreetsed seadused. Teatud tüüpi lammutustööde läbiviimiseks on vaja litsentsi. Kontrollige, millist lammutuslitsentsi vajate, samuti sobivuse ja taotluse nõudeid.

Rohkem informatsiooni
Üldist teavet lammutustööde kavandamise, riskide ohjamise, erinevate lammutusmeetodite kasutamise ja eristruktuuride lammutamise kohta pöörduge meie poole.

Kenorp OÜ teostab lammutustöid üle Eesti!
Kodulehe valmistas Royal Web Service